lærerveiledning

Innledninger til Lærerveiledninger og Utdrag fra klasserommet

Matematikk 5-7 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på læring og Zankovs undervisningsmodell.

Matematikk 5-7 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid. Verket gir gode muligheter for å skape en livlig dialog i klasserommet og for å gjennomføre en tilpasset undervisning som er spennende og lærerik for alle. Et av de viktigste målene er at elevene skal lære å lære.

5.trinn
Lærerveiledning 5AB – Innledning
Les mer…
Lærerveiledning 5AB - Utdrag fra klasserommet – matematiske samtaler med elever
Les mer…

6.trinn
Lærerveiledning 6A og 6B – Innledning
Les mer…
Lærerveiledning 6A og 6B - Utdrag fra klasserommet – matematiske samtaler med elever
Les mer…

7.trinn
Lærerveiledning 7A og 7B – Innledning
Les mer…
Lærerveiledning 7A og 7B - Utdrag fra klasserommet – matematiske samtaler med elever
Les mer…