Interaktive Kurs

Erfaring med Utviklende opplæring i matematikk på Sandnes og Bjørnevatnskole

Sandnes og Bjørnevatn skole har jobbet med Utviklende opplæring i matematikk i 3 år. Her er deres erfaringer med opplegget, ikke bare i forhold til elever men også i forhold til hvordan det forandret lærernes undervisning.

Presentasjonen er laget av Sør-Varanger Utvikling.

Se presentasjonen her

Teoretiske og didaktiske prinsipper bak utviklende opplæring i matematikk

Her presenteres en kort innføring i de teoretiske og didaktiske prinsippene som ligger til grunn for utviklende opplæring i matematikk (også kalt Zankovs modell). Presentasjonen er ment å være til hjelp for lærere som underviser, eller tenker på å undervise, etter læreverket Matematikk.

Presentasjonen er laget av Kjersti Melhus, universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Melhus er også medforfatter på læreverket Matematikk 1-7 og har holdt mange kurs om utviklende opplæring i matematikk (UOM) for lærere.

Se presentasjonen her

Foreldrekurs om utviklende opplæring i matematikk

Vi presenterer Foreldrekurs om utviklende opplæring i matematikk. Hvordan kan jeg som foresatt hjelpe mitt barn? En kort innføring i hva utviklende opplæring i matematikk er, og hva som vektlegges og hvilke prinsipper undervisningen bygger på. Det vil bli vist noen eksempel på oppgaver og noen tips du som foresatt kan bruke for å hjelpe ditt barn.

Presentasjonen er laget av Therese Hagfors. Hun jobber som assisterende rektor på Sandnes og Bjørnevatn skole med ansvar for spesialundervisningen. Hun jobber også som matematikkveileder på skolen. Hun har undervist i matematikk i 20 år og vært engasjert i utviklingsarbeid i forhold til matematikk i Sør-Varanger kommune og også vært tilknyttet Matematikksenteret. For 3 år siden bestemte skolen å starte med Utviklende opplæring i matematikk, og startet et prosjekt for å få implementert Utviklende opplæring i matematikk hos alle matematikklærere på skolen.

Se presentasjonen her

Undervisningsopplegget i matematikk

Vi foreslår introduksjon av undervisningsopplegget Utviklende opplæring i matematikk, hva vektlegges i læreprosessen og hvilke prinsipper undervisningen bygger på.

Det blir vist til eksempler på noen oppgaver, gjennomføring og noen forhold en bør være oppmerksom på når man arbeider med dette opplegget. 

Presentasjonen er laget av Gerd Inger Moe som er pensjonert allmennlærer/adjunkt. Hun har undervist på barnetrinnet og har vært praksislærer ved Universitetet i Stavanger. Fra høsten 2009 til 2015 har hun arbeidet med Utviklende opplæring i matematikk i samarbeid med Sandnes kommune og UiS.  Hun er nå engasjert av Sandnes kommune og UiS i forbindelse med implementering av Utviklende opplæring i matematikk.

Se presentasjonen her