KURS I UTVIKLENDE MATEMATIKK I TROMSØ – KIRKENES – HAMMERFEST MARS 2019

Kursholdere:

Gerd Inger Moe og Kjersti Melhus (UIS)

Kontaktperson for alle tre kurs:

Therese Hagfors, mobil: 93814140

Mandag 25. mars:

Kurs i Tromsø

Kurssted: UiT, Mellomveien 110, rom E201

Kurstid: Kl. 09.00-13.00

Onsdag 27. mars:

Kurs i Kirkenes

Kurssted: Kirkenes skole, Auditoriet

Kurstid: Kl. 12-16.00

Fredag 29. mars:

Kurs i Hammerfest

Kurssted: Baksalen skole, Rom: Black box

Kurstid: 08.30-12.30

Kjersti Melhus

Kjersti Melhus

Gerd Inger Moe

Gerd Inger Moe

Utviklende opplæring i matematikk er en russisk undervisningsmodell med røtter i Vygotskys teorier om læring og undervisning i sonen for nærmeste utvikling. I modellen legges det stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Lærestoffet er organisert på en måte som gir en raskere faglig progresjon enn det som er vanlig.

Dette kurset er et introduksjonskurs der den teoretiske bakgrunnen presenteres. Det vil bli vist til eksempler fra ulike klassetrinn, og viktige forutsetninger for å innføre modellen blir belyst, blant annet utvikling av normer, god klassekultur og samarbeid med hjemmet.

Kjersti Melhus er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger der hun underviser i matematikk på lærerutdanningene. De siste årene har hun i tillegg drevet omfattende kursvirksomhet og veiledning av lærere i forbindelse med implementering av Utviklende opplæring i matematikk. Hun er medforfatter av læreverket Matematikk.

Gerd Inger Moe er pensjonert allmennlærer/adjunkt. Hun har undervist på barnetrinnet og har vært praksislærer ved Universitetet i Stavanger. Fra høsten 2009 til 2015 har hun arbeidet med Utviklende opplæring i matematikk i samarbeid med Sandnes kommune og UiS. Hun er nå engasjert av Sandnes kommune og UiS i forbindelse med implementering av Utviklende opplæring i matematikk.

Kurset arrangeres av Matematikklandet Utdanningssenter.