Tilleggslitteratur

Bokserie "Kloke bøker"

Oppgaver for små matematikere (6-7 år)

Forfattere: Aleksander Rom, Natalie Thomson

I denne boken er det tatt med ulike typer oppgaver: logiske, tekstbaserte, geometriske og underholdende oppgaver. Alle er tilpasset barns aldersmessige forutsetninger, men de er også tiltenkt å bli løst med aktiv hjelp fra foreldre i fellesskap med barnet. Oppgavene i boken har som formål å skape matteglede. De bidrar til høy intensivering av barnets intellektuelle aktivitet og bidrar til utviklingen av logisk tenkning. Boken er rettet mot elever i grunnskolen, mattelærere som tilbyr ekstraundervisning for interesserte elever, studenter som skal bli mattelærere i fremtiden, foreldre, samt alle andre som er glad i matematikk.

FAKTA

Utgitt: 2019
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562901
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 49,-

Oppgaver for små matematikere (7-8 år)

Forfattere: Aleksander Rom, Natalie Thomson

I denne boken er det tatt med ulike typer oppgaver: logiske, tekstbaserte, geometriske og underholdende oppgaver. Alle er tilpasset barns aldersmessige forutsetninger, men de er også tiltenkt å bli løst med aktiv hjelp fra foreldre i fellesskap med barnet. Oppgavene i boken har som formål å skape matteglede. De bidrar til høy intensivering av barnets intellektuelle aktivitet og bidrar til utviklingen av logisk tenkning. Boken er rettet mot elever i grunnskolen, mattelærere som tilbyr ekstraundervisning for interesserte elever, studenter som skal bli mattelærere i fremtiden, foreldre, samt alle andre som er glad i matematikk.

FAKTA

Utgitt: 2019
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562918
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 49,-

Spennende Matematikk 2 (7-8 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 7-8 årsalderen.

Forfatter: Jane Kats

«Spennende matematikk 2» er en serie hefter for barn fra 7 til 9 år. Dette er det andre heftet i serien «Spennende matematikk». Hovedmålet i serien «Spennende matematikk» er ikke å lære barna å regne (det kommer de til å lære allikevel), men å få dem interessert i matematikk. Få dem med ut på en spennende tur i logikkens og matematikkens verden. Derfor er oppgavene i denne serien først og fremst morsomme. Grunnlaget for matematikk ikke er evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk. Derfor trener vi først og fremst barna opp til logisk tenkeevne.

FAKTA

Utgitt: 2018
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 9788292562840
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 119,-

Spennende Matematikk 2 (8-9 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 8-9 årsalderen.

Forfatter: Jane Kats

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra 7 til 9 år. Dette er det andre heftet i serien «Spennende matematikk». Hovedmålet i serien «Spennende matematikk» er ikke å
lære barna å regne (det kommer de til å lære allikevel), men å få dem interessert i matematikk. Få dem med ut på en spennende tur i logikkens og matematikkens verden. Derfor er oppgavene i denne serien først og fremst morsomme. Grunnlaget for matematikk ikke er evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk. Derfor trener vi først og fremst barna opp til logisk tenkeevne.

FAKTA

Utgitt: 2018
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 9788292562895
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 119,-

Vi utvikler finmotorikken

For barn i 3-4 årsalderen.

Forfatter: Alla Ponomareva

Boka er lagt opp som et arbeidshefte. Oppgavene er fremstilt i en lekende form. Det er tatt hensyn til barnets alder og behov. Læringen konsentrerer seg om barnas reelle muligheter, barnets utvikling av en tro på seg selv, en positiv vurdering av seg selv og gjennomføring av oppgavene under voksnes oppsyn. Det er lagt stor vekt på læringsprosessen, utviklingen av nysgjerrighet, fantasi og kreativitet.

FAKTA

Utgitt: 2018
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 96
ISBN 9788292562857
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 59,-

Vi teller og løser oppgaver

For barn i 5-6 årsalderen

Forfatter: Tatjana Boltenko

Boka er lagt opp som et arbeidshefte. Det er tatt hensyn til barnets alder og behov. Oppgavene skal være i form av lek. Det er lagt stor vekt på læringsprosessen, utviklingen av nysgjerrighet, fantasi og kreativitet. Undervisningen skal skje med voksne til stede og er rettet mot barnets interesser og muligheter. Opplæringen baserer seg på respekt for barnets
menneskeverd og er siktet på å gi det et positivt selvbilde og trygghet.

FAKTA

Utgitt: 2018
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 96
ISBN 9788292562864
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 59,-

Vi teller og løser oppgaver

For barn i 6-7 årsalderen

Forfatter: Tatjana Boltenko

Boka er lagt opp som et arbeidshefte. Det er tatt hensyn til barnets alder og behov. Oppgavene skal være i form av lek. Det er lagt stor vekt på læringsprosessen, utviklingen av nysgjerrighet, fantasi og kreativitet. Undervisningen skjer med voksne til stede, og er orientert
rundt barnets interesser og muligheter. Barnet skal få respekt for menneskelige egenskaper, danne seg et positivt selvbilde og bli sikker på sine egne krefter.

FAKTA

Utgitt: 2018
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 96
ISBN 9788292562871
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 59,-

Logiske oppgaver (5-6 år)

For barn i 5-6 årsalderen.

Oppgavene i denne boka utvikler logisk tekning hos barn og gjør ungene kjent med talenes verden. Denne boka kan både voksne og ungene more seg med. I boken finnes det flere spennende illustrasjone.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562710
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Vi teller fra 1 til 10 (5-6 år)

For barn i 5-6 årsalderen.

Oppgavene i heftet «Vi teller fra 1 til 10» skal utvikle evnen å telle til ti hos 5-6 år gamle barn. De lærer å løse oppgaver, orientere seg i rommet, finne sammenhenger og lovmessigheter og utvikle finmotorikken.
Heftet er beregnet for lærere i førskolen og foreldre som forbereder barna til undervisningen på skolen.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562727
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Matematikk pluss (6-7 år)

Hefte med logiske oppgaver av Jane Kats og Anna Shvarts. For barn i 6-7 årsalderen.

«Matematikk pluss» er en serie bøker for barn fra seks til ni år.
Oppgavene i «Matematikk pluss» er ikke standardoppgaver. De gjentar ikke, men utvider skolens matematikkpensum med morsomme og fengende oppgaver. Selv den mest «garvede» og «livserfarne» elev vil kunne lære mye nytt fra denne boken. Nemlig at det kan være flere forskjellige løsninger på oppgavene. Bøker "Matematikk pluss" er fortsettelse av bøker "Spennende matematikk" av forfatteren Jane Kats.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562697
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Matematikk pluss (8-9 år)

Hefte med logiske oppgaver av Jane Kats og Anna Shvarts. For barn i 8-9 årsalderen.

«Matematikk pluss» er en serie bøker for barn fra seks til ni år.
Oppgavene i «Matematikk pluss» er ikke standardoppgaver. De gjentar ikke, men utvider skolens matematikkpensum med morsomme og fengende oppgaver. Selv den mest «garvede» og «livserfarne» elev vil kunne lære mye nytt fra denne boken. Nemlig at det kan være flere forskjellige løsninger på oppgavene. Bøker "Matematikk pluss" er fortsettelse av bøker "Spennende matematikk" av forfatteren Jane Kats.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562703
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Matematikkleker (5-6 år)

Hefte med logiske oppgaver av Jane Kats. For barn i 5-6 årsalderen.

Boken «Matematikkleker» er beregnet for førskolebarn og elever i små trinn. I boken er det samlet oppgavevarienter som kan brukes individuelt og i grupper. Hver oppgave er gitt i fire varianter.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 9788292562734
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Spennende Matematikk (7-8 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 7-8 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Oppgavene i «Spennende matematikk» er ikke standardoppgaver. De gjentar ikke, men utvider skolens matematikkpensum med morsomme og fengende oppgaver. Selv den mest «garvede» og «livserfarne» elev vil kunne lære mye nytt fra dette heftet.

Nemlig at det kan være flere forskjellige løsninger på oppgavene, at det går an å sette opp et skjema for en flerbarnsfamilie, at det går an a sette opp en tabell av dyr eller at en god pizza, en fugl som hopper, en løper i sjakken og et pent snøfnugg også har sammenheng med matematikk.

FAKTA

Utgitt: 2016
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 978-82-92562-44-4
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Spennende Matematikk (6-7 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 6-7 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Dette er det tredje heftet i serien «Spennende matematikk». Heftet kan brukes bade som forberedelse til skolen og til timene i første klasse. Heftet gjentar ikke pensum for første klasse, men er ment som et tillegg og en utvidelse. Det er ikke på bekostning av en økning i tallmengden, men takket være de høyst ulike oppgavene. De gjør barna tryggere i a orientere seg i tallenes verden og i matematisk forståelse.

FAKTA

Utgitt: 2016
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 56
ISBN 978-82-92562-43-7
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Spennende Matematikk (5-6 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 5-6 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Dette er det andre heftet i serien «Spennende matematikk». Hovedmålet i serien «Spennende matematikk» er ikke å lære barna å regne (det kommer de til å lære allikevel), men å få dem interessert i matematikk.

Få dem med ut på en spennende tur i logikkens og matematikkens verden. Derfor er oppgavene i denne serien først og fremst morsomme. Grunnlaget for matematikk ikke er evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk. Derfor trener vi først og fremst barna opp til logisk tenkeevne.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 978-82-92562-39-0
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm

Pris: 49,-

Spennende Matematikk (4-5 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 4-5 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Hovedmålet i serien «Spennende matematikk» er ikke å lære barna å regne (det kommer de til å lære allikevel), men å få dem interessert i matematikk. Få dem med ut på en spennende tur i logikkens og matematikkens verden. Derfor er oppgavene i denne serien først og fremst morsomme. Grunnlaget for matematikk ikke er evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk. Derfor trener vi først og fremst barna opp til logisk tenkeevne.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 80
ISBN 978-82-92562-38-3
Utgave: 1. utg.
Format: 170 x 240 mm

Pris: 49,-

Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi) (1 trinn)

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Oppgavene i dette heftet er beregnet på å utvikle regneferdigheter hos elever på slutten av 1. trinn, eventuelt starten av 2. trinn. Det passer å ta i bruk heftet etter at barna har jobbet med addisjonstabellen, blitt kjent med tosifrede tall og etter hvert addisjon og subtraksjon med tierovergang. Materialet skal også være til hjelp i barnets generelle utvikling og lære det å oppfatte det vakre i tallenes og omgivelsenes verden. Oppgavene kan enten gjøres på skolen eller gis i lekse.

FAKTA

Utgitt: 2018
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 32
ISBN 9788292562888
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 69,-

Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi) (2 trinn)

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Oppgaveheftet «Regn og tegn» er et mer frittstående hefte som er tenkt brukt gjennom hele skoleåret. Oppgavene er hovedsakelig rettet mot utvikling av telle- og regneferdigheter, og innholdet gjentar rekkefølgen som brukes for å utvikle disse ferdighetene. Heftet vil gi elevene mengdetrening og repetisjon og er gjort mer spennende ved at fasit gis i form av et prikk-til-prikk bilde. Når elevene har forstått prinsippet med tegningene, bør de kunne bruke dette heftet rimelig selvstendig.

Heftet kan brukes uavhengig av læreverket Matematikk – også av elever på høyere klassetrinn.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 52
ISBN 978-82-92562-35-2
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 79,-

Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi) (3 trinn)

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Oppgaveheftet «Regn og tegn» er et mer frittstående hefte som er tenkt brukt gjennom hele skoleåret. Oppgavene er hovedsakelig rettet mot utvikling av telle- og regneferdigheter, og innholdet gjentar rekkefølgen som brukes for å utvikle disse ferdighetene. Heftet vil gi elevene mengdetrening og repetisjon og er gjort mer spennende ved at fasit gis i form av et prikk-til-prikk bilde. Når elevene har forstått prinsippet med tegningene, bør de kunne bruke dette heftet rimelig selvstendig.

Heftet kan brukes uavhengig av læreverket Matematikk – også av elever på høyere klassetrinn.

FAKTA

Utgitt: 2018
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 32
ISBN 9788292562888
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 79,-

Oppgavehefte «Regn og Tegn» (4 trinn)

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Oppgaveheftet «Regn og tegn» er et mer frittstående hefte som er tenkt brukt gjennom hele skoleåret. Oppgavene er hovedsakelig rettet mot utvikling av telle- og regneferdigheter, og innholdet gjentar rekkefølgen som brukes for å utvikle disse ferdighetene. Heftet vil gi elevene mengdetrening og repetisjon og er gjort mer spennende ved at fasit gis i form av et prikk-til-prikk bilde. Når elevene har forstått prinsippet med tegningene, bør de kunne bruke dette heftet rimelig selvstendig.
Heftet kan brukes uavhengig av læreverket Matematikk – også av elever på høyere klassetrinn.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562659
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 79,-

LØSNINGSFORSLAG TIL OPPGAVEHEFTER

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Monica Gilje Rennemo, Wenke Leonora Søvik

Løsningsforslaget til Oppgavehefter 1, 2, 3 og 4 bygger på læreverket Matematikk 1. Læreverket Matematikk baserer seg på Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning. Hovedmålet er en optimal utvikling av hvert eneste barn i klasserommet. Her presenteres et forslag til hvordan oppgavene i Oppgavehefter 1, 2, 3 og 4 kan løses.

FAKTA

Utgitt: 2016
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 160
ISBN 978-82-92562-52-9
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm

Pris: 229,-

OPPGAVEHEFTE 1

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus

Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å utføre på egen hånd.) Til slutt i hvert hefte er det en samling oppgaver (Hva jeg vet og hva jeg kan) som kan brukes som en prøve for å gi læreren viktig informasjon om elevenes kunnskap.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 56
ISBN 978-82-92562-25-3
Utgave: 1. utgave/2. opplag
Format: 210 x 297 mm

Pris: 79,-

OPPGAVEHEFTE 2

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus

Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å utføre på egen hånd.) Til slutt i hvert hefte er det en samling oppgaver (Hva jeg vet og hva jeg kan) som kan brukes som en prøve for å gi læreren viktig informasjon om elevenes kunnskap.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 52
ISBN 978-82-92562-26-0
Utgave: 1. utgave/2. opplag
Format: 210 x 297 mm

Pris: 79,-

OPPGAVEHEFTE 3

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus

Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å utføre på egen hånd.) Til slutt i hvert hefte er det en samling oppgaver (Hva jeg vet og hva jeg kan) som kan brukes som en prøve for å gi læreren viktig informasjon om elevenes kunnskap.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 64
ISBN 978-82-92562-27-7
Utgave: 1. utgave/2. opplag
Format: 210 x 297 mm

Pris: 79,-

OPPGAVEHEFTE 4

Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.

Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus

Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å utføre på egen hånd.) Til slutt i hvert hefte er det en samling oppgaver (Hva jeg vet og hva jeg kan) som kan brukes som en prøve for å gi læreren viktig informasjon om elevenes kunnskap.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 64
ISBN 978-82-92562-28-4
Utgave: 1. utgave/2. opplag
Format: 210 x 297 mm

Pris: 79,-