Våre forfattere

Natasha Blank

Natasha Blank har doktorgrad i ren matematikk. Hun har arbeidet i lærerutdanningen ved Universitet i Stavanger siden 1997. Hun har over 30 års bred undervisningserfaring fra Ukraina, Storbritannia, USA og Norge. Fra 2009 i samarbeid med Gerd Inger Moe begynte hun å implementere Zankovs modell i Norge.

Irén Arginskaja

Irén Arginskaja (1932–2006) hadde et vanskelig, men fargerikt liv. I svært ung alder havnet hun under Stalins terrorbølge. Hun ble fengslet som tiendeklassing og satt ett år i enecelle og videre seks år i Tajsjet-leiren. Disse årene brøt henne ikke ned, men herdet henne som menneske. Hun var en sympatisk, snill og hyggelig person med en fantastisk sans for humor, samtidig som hun alltid var kompromissløs i vitenskapelige diskusjoner og forsvarte sine synspunkter aktivt. Irén Iljinitsjna betraktet både møtet med Leonid Vladimirovitsj Zankov på begynnelsen av 1960-tallet og arbeidet i laboratoriet som han ledet, som begivenheter av enorm betydning for sitt videre liv. Laboratoriet var en del av Sovjetunionens Forskningsinstitutt for pedagogisk teori og historie ved Akademiet for pedagogiske vitenskaper. Det var på den tiden hun utviklet seg som forsker og praktiker, og viet sitt talent til ideen om å skape et nytt system for matematikkundervisning. Dette systemet skulle bidra optimalt til barnets generelle utvikling. Hennes artikkel i fellesmonografien "Opplæring og utvikling" (1975) er viet dette emnet. En slik tilnærming gjennomsyrer lærebøkene i matematikk som hun har skapt og som millioner av skolebarn har brukt siden da.

Irén Iljinitsjna er forfatteren bak et metodisk opplæringsprogram i matematikk, som ble kåret til beste lærebok av en ny generasjon. Kåringen ble holdt i regi av den Nasjonale stiftelsen for kompetanseheving og Russlands undervisningsdepartement. I senere år har Irén Arginskaja arbeidet som lektor ved Akademiet for kompetanseheving og videreutdanning for lærere under den Russiske føderasjons utdanningsdepartement. Til tross for en alvorlig sykdom, reiste hun til regionene i Russland, der hun møtte lærere som var tilhengere av Zankovs metode. Hun var både veldig glad i dem, hun respekterte dem høyt og anså lærerne som ekte entusiaster av sitt fag. Hun underviste selv på kurs og seminarer, samtidig som hun fortsatte å arbeide med å forbedre egne lærebøker, hjelpemidler og undervisningsmateriell. Hun var en god veileder og redaktør for unge medforfattere.

Arginskaja hadde store planer, hun ville gi barna en spennende og original matematisk encyklopedi og redigerte og forbedret de metodiske hjelpemidlene om og om igjen…

Intervju med Arginskaja 2003:
Irén, noen lærere omtaler lærebøkene dine som vanskelige. Er du enig i dette?
— Det kan du spørre tidligere elever om, dem som har fulgt Zankovs matematikkprogram. Det er lite sannsynlig at de vil være enige i dette, selv om lærebøkene faktisk ikke er enkle. Men hva er enkelt her i livet? Og dessuten: Du bør høre hvordan disse små menneskene tenker, hvilke begreper de bruker, hvor uavhengige de er. Vi har ikke bare lært dem opp, vi har hjulpet dem med å nå et nytt nivå i egen utvikling!

Forfatter Jane Kats

Jane (Jevgenija) Kats (født 1974) er en pedagog som har utarbeidet en unik metodikk med en leken undervisning for barn i ulike aldre.
Hun er uteksaminert fra fakultetet for teoretisk og anvendt lingvistikk ved Det russiske statlige universitetet for humaniora.

Jane Kats har drevet forskjellige typer undervisning for barn i femten år. De siste åtte årene har hun drevet med matematikkundervisning for barn i alderen 5-9 år.
Årlig har hun arrangert lekeleirer og festivaler for barn i Moskva, Moskva-området, Tyskland, USA, Frankrike og Australia.

Jevgenija Kats har skrevet en rekke bøker ("Matematikken i dine hender", "Matematikkaken", "Leker for ferske mødre") og arbeidsheftene "Spennende matematikk" og "Matematikk+".
Hun er en populær blogger.

Kats har to barn i tenårene. En av dem er med på å arrangere stevner for unge turister og matematiske lekoteker i Moskva.