L. Zankov

Leonid Vladimirovitsj ZANKOV (1901-1977)

Født 10 (23) april 1901 i Warszawa, død 27. november 1977 i Moskva. Mot slutten av 1950-årene satte en gruppe forskere under ledelse av L.V. Zankov i gang en omfattende undersøkelse for å undersøke objektive lovmessigheter i læringsprosessen. Dette ble gjort for å videreutvikle L.S. Vygotskijs ideer og læresetninger om forholdet mellom elevenes læring og deres generelle psykiske utvikling. L.V. Zankov arbeidet med hukommelsespsykologi, tanker og språklig utvikling hos barn.

 • 1916 Avsluttet gymnasiet i Moskva.
 • 1917 Saksbehandler for styret i selskapet i «Provodnik» i Moskva.
 • 1918 Saksbehandler i Folkekommissariatet for jordbruk.
 • 1918-1919 Lærer i landsbyen Turdej i Jefremov kommune i Tula fylke.
 • 1919-1920 Lærer og leder for barnekolon ii Morsjansk kommune i Tambov-guvernementet.
 • 1920-1922 Leder for jordbrukskolonien for barn, «Ostrovnja» (Moskva fylke).
 • 1922-1925 Student ved Moskva-universitetets samfunnsvitenskapelige fakultet.
 • 1925-1929 Hovedfagsstudent ved det statlige instituttet for psykologi.
 • 1925-1929 Inspektør ved Det russiske folkekommissariatet for utdannelse.
 • 1928-1932 Seniorforsker og sekretær ved seksjonen for terapeutisk pedagogikk ved Instituttet for vitenskapelig pedagogikk under IGU II.
 • 1929-1944 Forsker, viserektor ved Det vitenskapelig-praktiske instituttet for spesialskoler og barnehjem under Det russiske folkekommissariatet for utdannelse.
 • 1935 Cand. ped.
 • 1937-1940 Forsker ved Statens institutt for psykologi.
 • 1943 Dr. ped.
 • 1943 Professor.
 • 1944-1947 Direktør ved Det vitenskapelige instituttet for terapeutisk pedagogikk under Det russiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1945 Korresponderende medlem av Det russiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1947-1955 Leder for seksjonen for terapeutisk pedagogikk i Det russiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1947-1951 Bestyrer ved avdelingen for oligofrenopedagogikk ved Moskvas pedagogiske institutt.
 • 1951-1955 Viserektor for forskningsavdelingen i Det vitenskapelige instituttet for pedagogisk teori og historie under Det russiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1955 Fast medlem av Det russiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1955-1960 Leder for laboratoriet for eksperimentell didaktikk ved Det vitenskapelige instituttet for pedagogisk teori og historie under Det sovjetiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1968 Fast medlem av Det sovjetiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1970-1972 Leder for laboratoriet for undervisning og utvikling av barn i yngre skolealder og mellomskolealder under Det vitenskapelige instituttet for generell pedagogikk ved Det sovjetiske pedagogiske vitenskapsakademiet.
 • 1972-1977 Seniorforsker ved laboratoriet for læring og utvikling ved Det vitenskapelige instituttet for generell pedagogikk ved Det sovjetiske pedagogiske vitenskapsakademiet.