Fullversjon og Bilder for læreverket krever pålogging med brukernavn og passord. Tilgang gis gratis til skoler som har kjøpt læreverket til alle elever. Brukernavn og passord for Fullversjon og Bilder er det samme. Send e-post til Barentsforlag for å få tilsendt dette. E-post adressen finnes på Kontakt oss info på websiden.
Materialet i dette læreverket er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og faller inn under Kopinoravtalen. De digitale ressursene er ment å være et supplement til læreverket og ikke en erstatning for kjøp av bøker. Siden undervisningsmodellen i utviklende opplæring forutsetter bruk av både lærebøker og oppgavehefter for å få gode resultater, er det ikke mulig kun å kjøpe lisens for de digitale ressursene.