DEMO-versjon av lærebok i matematikk for 1. trinn legges ut for at lærere kunne bli kjent med denne nye modellen for matematikkundervisning i grunnskolen.

I henhold til Zankovs undervisningsmodell er det svært viktig at elevene får bøkene i hendene. Læreren må lære elevene å jobbe med boka, noe som er en viktig del av det å lære barn å lære. Ved å bla fysisk i bøkene aktiviseres flere sanseinntrykk, det kan skapes nysgjerrighet, og elevene kan raskere lære seg å lese.

DEMO–versjon for læreverket i matematikk