DEMO-versjon

DEMO-versjon av lærebok i matematikk for 1. trinn legges ut for at lærere kunne bli kjent med denne nye modellen for matematikkundervisning i grunnskolen.

I henhold til Zankovs undervisningsmodell er det svært viktig at elevene får bøkene i hendene. Læreren må lære elevene å jobbe med boka, noe som er en viktig del av det å lære barn å lære. Ved å bla fysisk i bøkene aktiviseres flere sanseinntrykk, det kan skapes nysgjerrighet, og elevene kan raskere lære seg å lese.

DEMO–versjon for læreverket i matematikk

1. trinn:

Grunnbok 1A

Grunnbok 1B

Oppgavebok 1A

Oppgavebok 1B

Lærerveiledning 1A og 1B

Oppgavehefte 1

Oppgavehefte 2

Oppgavehefte 3

Oppgavehefte 4

2. trinn:

Grunnbok 2A

Grunnbok 2B

Lærerveiledning 2A

Oppgavehefte 2A

Oppgavehefte 2B