Bestille

1. TRINN (Bokmål)

Grunnbok 1A
Grunnbok 1B
Oppgavebok 1A
Oppgavebok 1B
Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi)

Lærerveiledning 1A og 1B

Løsningsforslag til Oppgavehefter

Oppgavehefte 1
Oppgavehefte 2
Oppgavehefte 3
Oppgavehefte 4

1. TRINN (Nynorsk)

Grunnbok 1A

Grunnbok 1B

Oppgavehefte 1

Oppgavehefte 2

Oppgavehefte 3

Oppgavehefte 4

Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi)

2. TRINN (Bokmål)

Grunnbok 2A
Grunnbok 2B
Oppgavehefte 2A
Oppgavehefte 2B

Oppgavehefte
"Regn og Tegn"

Lærerveiledning 2A

Lærerveiledning 2B

Løsningsforslag Oppgavehefte 2A og 2B

2. TRINN (Nynorsk)

Grunnbok 2A
Grunnbok 2B
Oppgavehefte 2A
Oppgavehefte 2B

Oppgavehefte
"Regn og Tegn"

3. TRINN (Bokmål)

Grunnbok 3A
Grunnbok 3B
Oppgavehefte 3A
Oppgavehefte 3B

Oppgavehefte
"Regn og Tegn"

Lærerveiledning 3A
Lærerveiledning 3B
Løsningsforslag Oppgavehefte 3A og 3B

3. TRINN (Nynorsk)

Grunnbok 3A
Grunnbok 3B
Oppgavehefte 3A
Oppgavehefte 3B

Oppgavehefte
"Regn og Tegn"

4. TRINN (Bokmål)

Grunnbok 4A

Grunnbok 4B

Oppgavehefte 4A

Oppgavehefte 4B

Oppgavehefte
«Regn og Tegn»

Lærerveiledning 4A

Lærerveiledning 4B

Løsningsforslag for Oppgavehefter 4A og 4B

4. TRINN (Nynorsk)

Grunnbok 4A

Grunnbok 4B

Oppgavehefte 4A

Oppgavehefte 4B

5. TRINN (Bokmål)

Matematikk 5-7 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på læring og Zankovs undervisningsmodell. Det er en fortsettelse av læreverket Matematikk 1-4.

Matematikk 5 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid. Verket gir gode muligheter for å skape en livlig dialog i klasserommet og for å gjennomføre en tilpasset undervisning som er spennende og lærerik for alle. Et av de viktigste målene er at elevene skal lære å lære.

Grunnbok 5A

Grunnbok 5B

Oppgavehefte 5A

Oppgavehefte 5B

Lærerveiledning 5A-B

6. TRINN (Bokmål)

Grunnbok 6A

Grunnbok 6B

Oppgavehefte 6A

Oppgavehefte 6B

Lærerveiledning 6A

Lærerveiledning 6B

7. TRINN (Bokmål)

Grunnbok 7A

Grunnbok 7B

Oppgavehefte 7A

Oppgavehefte 7B

Lærerveiledning 7A

Lærerveiledning 7B

Spennende matematikk

Spennende matematikk 4-5 år
Spennende matematikk 5-6 år
Spennende matematikk 6-7 år
Spennende matematikk 7-8 år