Matematikk 1: Oppgavehefte 2

Matematikk for barnetrinnet


Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus


Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å utføre på egen hånd.) Til slutt i hvert hefte er det en samling oppgaver (Hva jeg vet og hva jeg kan) som kan brukes som en prøve for å gi læreren viktig informasjon om elevenes kunnskap.


Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.


FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Nynorsk
Sider: 52
ISBN 9788292562581
Utgave: 1. utgave/1. opplag
Format: 210 x 297 mm


Pris: 79,-