MATEMATIKK 1: OPPGAVEBOK 1A (BOKMÅL) – MATEMATIKK FOR GRUNNSKOLEN. NY UTGAVE

Matematikk for barnetrinnet


Effektiv Utviklende opplæring i matematikk for grunnskolen


Oppgavebok 1A er i samsvar med LP 2020.
Til hver grunnbok er det en tilhørende oppgavebok. Oppgavebøkene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å utføre på egen hånd.) Til slutt i hver oppgavebok er det en samling oppgaver (Hva jeg vet og hva jeg kan) som kan brukes som en prøve for å gi læreren viktig informasjon om elevenes kunnskap.


Inngår i læreverket Matematikk 1–4.


FAKTA

Utgitt: 2021
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 112
ISBN 9788293729402
Utgave: 1. utgave/1. opplag
Format: 210 x 297 mm


Pris: 179,-