Matematikk 2: Grunnbok 2A

Matematikk for barnetrinnet


Iren Arginskaya, Ekaterina Ivanovskaya, Svetlana Kormishina, Natasha Blank, Kjersti Melhus


Matematikk 1-4 er et gjennomarbeidet læreverk som gir gode muligheter for å skape en dialogbasert undervisning som er spennende og lærerik både for elever og lærere. Det bygger på Lev Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning. Leonid Zankov videreutviklet denne teorien og utarbeidet en undervisningsmodell til bruk i praksis. Læreverket legger opp til at matematikken skapes gjennom et samspill mellom lærer og elever. Det legges stor vekt på elevenes ideer og tenkemåter og at elevene skal lære å lære. Elevene får en grundig begrepsopplæring og lærer ulike strategier. Grunnbøkene har varierte og rike oppgaver og en god progresjon. De er ikke temabaserte – elevene jobber parallelt med ulike tema gjennom hele skoleåret. På denne måten foregår repetisjon samtidig som man lærer nytt stoff. Det kommer tydelig fram hva som er et minimum av lærestoffet.


Inngår i læreverket Matematikk 1- 4.


FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 136
ISBN 978-82-92562-31-4
Utgave: 1. utg.
Format: 210 x 297 mm


Pris: 164,-