Bokserie "Kloke bøker"

Logiske oppgaver (5-6 år)

For barn i 5-6 årsalderen.

Oppgavene i denne boka utvikler logisk tekning hos barn og gjør ungene kjent med talenes verden. Denne boka kan både voksne og ungene more seg med. I boken finnes det flere spennende illustrasjone.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562710
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 129,-

Vi teller fra 1 til 10 (5-6 år)

For barn i 5-6 årsalderen.

Oppgavene i heftet «Vi teller fra 1 til 10» skal utvikle evnen å telle til ti hos 5-6 år gamle barn. De lærer å løse oppgaver, orientere seg i rommet, finne sammenhenger og lovmessigheter og utvikle finmotorikken.
Heftet er beregnet for lærere i førskolen og foreldre som forbereder barna til undervisningen på skolen.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562727
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 129,-

Forfatter Jane Kats

Jane (Jevgenija) Kats (født 1974) er en pedagog som har utarbeidet en unik metodikk med en leken undervisning for barn i ulike aldre.
Hun er uteksaminert fra fakultetet for teoretisk og anvendt lingvistikk ved Det russiske statlige universitetet for humaniora.

Jane Kats har drevet forskjellige typer undervisning for barn i femten år. De siste åtte årene har hun drevet med matematikkundervisning for barn i alderen 5-9 år.
Årlig har hun arrangert lekeleirer og festivaler for barn i Moskva, Moskva-området, Tyskland, USA, Frankrike og Australia.

Jevgenija Kats har skrevet en rekke bøker ("Matematikken i dine hender", "Matematikkaken", "Leker for ferske mødre") og arbeidsheftene "Spennende matematikk" og "Matematikk+".
Hun er en populær blogger.

Kats har to barn i tenårene. En av dem er med på å arrangere stevner for unge turister og matematiske lekoteker i Moskva.

Matematikk pluss (6-7 år)

Hefte med logiske oppgaver av Jane Kats og Anna Shvarts. For barn i 6-7 årsalderen.

«Matematikk pluss» er en serie bøker for barn fra seks til ni år.
Oppgavene i «Matematikk pluss» er ikke standardoppgaver. De gjentar ikke, men utvider skolens matematikkpensum med morsomme og fengende oppgaver. Selv den mest «garvede» og «livserfarne» elev vil kunne lære mye nytt fra denne boken. Nemlig at det kan være flere forskjellige løsninger på oppgavene. Bøker "Matematikk pluss" er fortsettelse av bøker "Spennende matematikk" av forfatteren Jane Kats.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562697
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 129,-

Matematikk pluss (8-9 år)

Hefte med logiske oppgaver av Jane Kats og Anna Shvarts. For barn i 8-9 årsalderen.

«Matematikk pluss» er en serie bøker for barn fra seks til ni år.
Oppgavene i «Matematikk pluss» er ikke standardoppgaver. De gjentar ikke, men utvider skolens matematikkpensum med morsomme og fengende oppgaver. Selv den mest «garvede» og «livserfarne» elev vil kunne lære mye nytt fra denne boken. Nemlig at det kan være flere forskjellige løsninger på oppgavene. Bøker "Matematikk pluss" er fortsettelse av bøker "Spennende matematikk" av forfatteren Jane Kats.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 48
ISBN 9788292562703
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 129,-

Matematikkleker (5-6 år)

Hefte med logiske oppgaver av Jane Kats. For barn i 5-6 årsalderen.

Boken «Matematikkleker» er beregnet for førskolebarn og elever i små trinn. I boken er det samlet oppgavevarienter som kan brukes individuelt og i grupper. Hver oppgave er gitt i fire varianter.

FAKTA

Utgitt: 2017
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 9788292562734
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 149,-

Spennende Matematikk (7-8 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 7-8 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Oppgavene i «Spennende matematikk» er ikke standardoppgaver. De gjentar ikke, men utvider skolens matematikkpensum med morsomme og fengende oppgaver. Selv den mest «garvede» og «livserfarne» elev vil kunne lære mye nytt fra dette heftet.

Nemlig at det kan være flere forskjellige løsninger på oppgavene, at det går an å sette opp et skjema for en flerbarnsfamilie, at det går an a sette opp en tabell av dyr eller at en god pizza, en fugl som hopper, en løper i sjakken og et pent snøfnugg også har sammenheng med matematikk.

FAKTA

Utgitt: 2016
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 978-82-92562-44-4
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 129,-

Spennende Matematikk (6-7 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 6-7 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Dette er det tredje heftet i serien «Spennende matematikk». Heftet kan brukes bade som forberedelse til skolen og til timene i første klasse. Heftet gjentar ikke pensum for første klasse, men er ment som et tillegg og en utvidelse. Det er ikke på bekostning av en økning i tallmengden, men takket være de høyst ulike oppgavene. De gjør barna tryggere i a orientere seg i tallenes verden og i matematisk forståelse.

FAKTA

Utgitt: 2016
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 56
ISBN 978-82-92562-43-7
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 129,-

Spennende Matematikk (5-6 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 5-6 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Dette er det andre heftet i serien «Spennende matematikk». Hovedmålet i serien «Spennende matematikk» er ikke å lære barna å regne (det kommer de til å lære allikevel), men å få dem interessert i matematikk.

Få dem med ut på en spennende tur i logikkens og matematikkens verden. Derfor er oppgavene i denne serien først og fremst morsomme. Grunnlaget for matematikk ikke er evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk. Derfor trener vi først og fremst barna opp til logisk tenkeevne.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 64
ISBN 978-82-92562-39-0
Utgave: 1. utg.
Format: 200 x 260 mm
Pris: 129,-

Spennende Matematikk (4-5 år)

Hefte med logiske oppgaver. For barn i 4-5 årsalderen.

«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til åtte år. Hovedmålet i serien «Spennende matematikk» er ikke å lære barna å regne (det kommer de til å lære allikevel), men å få dem interessert i matematikk. Få dem med ut på en spennende tur i logikkens og matematikkens verden. Derfor er oppgavene i denne serien først og fremst morsomme. Grunnlaget for matematikk ikke er evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk. Derfor trener vi først og fremst barna opp til logisk tenkeevne.

FAKTA

Utgitt: 2015
Innbinding: Paperback
Språk: Bokmål
Sider: 80
ISBN 978-82-92562-38-3
Utgave: 1. utg.
Format: 170 x 240 mm
Pris: 149,-