Russisk matte en suksess i Smeaheia


15. mai 2012,  www.aftenbladet.no  


 

Tredjeklassingene på Smeaheia skole scorer skyhøyt på årets kartleggingsprøve i matematikk, og ingen elever scorer under bekymringsgrensen.

Alle følger et matteopplegg hentet i Russland.

- Barn elsker å lære. Vi kan godt legge lista høyere i småskolen, mener Gerd Inger Moe.

Hun har jobbet som lærer i en årrekke, og de tre siste årene har hun undervist i matte etter russiske lærebøker. Tredjeklassingene som får så gode resultater på kartleggingsprøven har hatt russisk matte siden skolestart.

- Det russiske opplegget har mye raskere progresjon og mer utfordrende oppgaver. Elevene lærer å bryne seg og å streve. Dermed har vi lagt holdningsgrunnlaget for læring, mener Gerd Inger Moe.

Markant forbedring

Resultatene fra årets frivillige kartleggingsprøve i matematikk for tredje trinn på Smeaheia er spesielt gode:

Totalt oppnåelige poeng er 85 poeng. Nasjonalt gjennomsnitt 64 poeng. Smeaheia har et gjennomsnitt på 79 poeng for de 56 elevene. Ingen elever er under bekymringsgrensen på 52 poeng, mens landssnittet er 20 prosent elever under bekymringsgrensen.

Slik var det også for Smeaheia skole i 2010 og 2011.

Ingen overraskelse

Lærer Gerd Inger Moe er ikke overrasket over årets resultat.

- Barn kan lære mye mer enn det vi tror. På tredje trinn driver vi med multiplikasjon og divisjon med tresifra tall. Det er pensum først i 5. eller 6. klasse, forteller hun.

Matte for alle

- Er dette greit for alle elever?

- Vi følger progresjonen i kunnskapsløftet, men vi går raskere fram. Opplegget blir tilpasset hver enkelt elev, og vi lager oppgavene slik at alle har noe å strekke seg etter, sier Gerd Inger Moe.

Flere løsninger

- Hva er forskjellen?

- Russisk matte har sterkt fokus på observasjon, analyse og logisk tenking. Det gjelder ikke bare å finne svaret, men også hva som ligger bak svarene.

- Elevene lærer seg å forklare, begrunne og komme med egen tenking for hvordan de jobber og løser oppgaven. Det fins flere løsninger, og det lærer elevene, sier Marit B. Johannesen, som har undervist i russisk matte sammen med Gerd Inger Moe de tre siste årene.

- Arbeidsmetodene varierer gjennom timen. Fellesundervisning på tavla, to og to sammen, diskusjon i klassen og løsing av varierte oppgaver, legger Gerd Inger Moe til.

Fire år med russisk matte

Russiske mattebøker er oversatt til norsk av Natasha Blank, førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Stavanger.

- Vi ønsker å fortsette med matteopplegget ut 4. klasse. Det er det vi har bøker til, sier Gerd Inger Moe.

- Hva vil dere oppnå?

- Lærdom er aldri bortkastet. Mange spør hva som skjer hvis elevene ikke får et videre opplegg i 5. klasse. Uansett har de fått et godt grunnlag og lært matematiske grunnbegrep tidlig. Så håper vi at denne praksisen skal bidra til å skape en tidlig matematisk forståelse og forebygge vansker på et senere tidspunkt, sier Marit B. Johannesen.

Satser på egen skole

150.000 kroner i støtte fra Sandnes kommune har hjulpet skolen til å komme skikkelig i gang med prosjektet. Tre år etter oppstart er Smeaheia skole i ferd med å innføre russisk matte på hele småskoletrinnet.

- Vi skal dokumentere at opplegget fungerer på skolen vår. Også elevene på 1. og 2. trinn bruker russisk tilnærming i matematikken, men ikke i samme omfang som 3. klassingene, sier rektor Tor A. Isene.