Russisk matematikk


kunnskapsreisen.uis.no


 

Helfrelst etter praksis i klasse med superresultater i matte. Lærerstudent Solfrid Reilstad er imponert etter praksis på Smeaheia skole. Takket være et forskningsprosjekt ved UiS fikk hun være med og prøve ut russisk pedagogikk i norsk skole.

- Tredjeklassinger regnet med X med den største selvfølgelighet, forteller Solfrid Reilstad som studerer til grunnskolelærer 1-7 ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun tilbrakte første og andre praksisperiode på Smeaheia skole i Sandnes.

To klasser ved skolen har lært russisk matematikk siden skolestart som ledd i forskningsprosjektet. Dette er et enestående prosjekt i norsk sammenheng og resultatene har vært så oppsiktsvekkende at både statsministeren og kunnskapsministeren har vist stor interesse for prosjektet.

Utviklende læring

Førsteamanuensis Natalia Blank ved UiS og lærer Gerd Inger Moe ved Smeaheia skole tok utgangspunkt i hvordan man kan stimulere elevers og studenters evne til matematisk tenkning.
De har brukt en metode kalt utviklende læring, utviklet av psykologen Leonid Zankov. Her legges det vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Det gjelder ikke bare å finne svaret, men hva som ligger bak svaret.

Problemløsning

- Det fokuseres på problemløsning, mer enn fasitsvar. Selve prosessen der klassen diskuterte oppgavene var utrolig stimulerende, sier Solfrid Reilstad.

Elevene lærer nemlig å se på et problem fra forskjellige vinkler og lærer å forklare og begrunne hvordan de jobber og løser oppgaven. De lærer også forskjellige løsningsstrategier.

Klassene har flere ganger scoret skyhøyt på den nasjonale kartleggingsprøven i matematikk.

Høyt nivå

- Det var enormt spennende å se hvilken type oppgaver elevene fikk.  De hadde en helt annen forståelse av matematikk enn vanlige tredjeklassinger. Og så hadde de det så kjekt samtidig, forteller Reilstad. Hun synes det er spennende å studere ved et universitet som holder på med slike forskningsprosjekt.
- Planen nå er å fortsette med en master i matematikkdidatikk, forteller hun.

Alle skal med

Natalie Blank forteller at hovedmålet i Zankovs undervisningsmetode er en generell utvikling av eleven.

- Elevene utvikler fantasi, initiativ, kreativitet, fleksibilitet, kritisk vurdering og selvtillit. De blir i stand til å tenke selvstendig og analysere og diskutere seg fram til løsninger, sier forskeren.

Metoden går også ut på å involvere elever som er reserverte, usikre og med lav selvtillit, ikke bare de som er faglig sterke. Det fikk Solfrid Reilstad tydelig bevis for i praksisperioden sin:

- Alle elevene i denne klassen holder et høyt nivå sammenlignet med andre klasser, sier lærerstudenten.