Liste over læreverket

OBS!

Barentsforlag informerer om at læreverket i matematikk for 1., 2. og 3. trinn kan bestilles på: post@barentsforlag.com eller på websiden http://www.barentsforlag.com.

1. trinn:

 • Grunnbok 1А - ISBN 978-82-92562-40-6
 • Grunnbok 1В - ISBN 978-82-92562-41-3
 • Oppgavehefte 1 - ISBN 978-82-92562-25-3
 • Oppgavehefte 2 - ISBN 978-82-92562-26-0
 • Oppgavehefte 3 - ISBN 978-82-92562-27-7
 • Oppgavehefte 4 - ISBN 978-82-92562-28-4
 • Lærerveiledning 1А и 1В - ISBN 978-82-92562-42-0

3. trinn:

 • Grunnbok 3A - ISBN 978-82-92562-45-1
 • Grunnbok 3B - ISBN 978-82-92562-46-8
 • Oppgavehefte 3A - ISBN 978-82-92562-47-5
 • Oppgavehefte 3B - ISBN 978-82-92562-48-2
 • Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi) - ISBN 978-82-92562-49-9
 • Lærerveiledning 3A - ISBN 978-82-92562-50-5
 • Lærerveiledning 3B - ISBN 978-82-92562-51-2

2. trinn:

 • Grunnbok 2А - ISBN 978-82-92562-31-4
 • Grunnbok 2В - ISBN 978-82-92562-32-1
 • Oppgavehefte 2А - ISBN 978-82-92562-33-8
 • Oppgavehefte 2В - ISBN 978-82-92562-34-5
 • Oppgavehefte "Regn og tegn" (Punktmagi) - ISBN 978-82-92562-35-2
 • Lærerveiledning 2А - ISBN 978-82-92562-36-9
 • Lærerveiledning 2В - ISBN 978-82-92562-37-6