Matematikk 1 – 4 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på utvikling,
læring og undervisning. Hovedmålet er en optimal utvikling av hvert eneste barn
i klasserommet.

Matematikk 1 er et gjennomarbeidet læreverk der matematikken skapes gjennom
en dialog mellom lærer og elever. Verket gir gode muligheter for å gjennomføre
en tilpasset undervisning som er spennende og lærerik for alle, og det legges
stor vekt på at elevene skal lære å lære.
Matematikk 1 består av følgende komponenter:
Grunnbok A og B
Oppgavehefte 1-4
Lærerveiledning