Lærer bedre av russisk matte


02. juni 2014,  NRK


 

Undersøkelser viser at mange norske elever har dårlige mattekunnskaper, men dette gjelder ikke femteklassingene på Smeheia skole i Sandnes i Rogaland. De bruker russiske mattebøker, og det gir resultater.

Algebra går lett som en lek i klasserommet til disse elevene.

- Russisk matte er når det liksom er vanskeligere oppgaver enn i norske lærebøker, også er det mye mer variert, forteller en av elevene.

Under nasjonale prøver havnet over halvparten av klassen på mestringsnivå tre, som er det beste. Det er mye bedre enn landet ellers, der bare noen få elever klarte det samme.

- Det må være litt vanskeligere enn det man egentlig klarer. Ja - for å bli bedre, er to av jentene i klassen enige om.