Innovasjonspris til Sandnes kommune for satsing på russisk matematikk

Sandnes kommune mottar kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Elevene på Smeaheia barneskole i Sandnes får toppresultater på nasjonale prøver i matematikk etter at skolen tok i bruk metoden. Stavanger og Asker kommune var også nominert til prisen på kr. 500 000,-

Kommunal og moderniseringsdepartementets innovasjonspris går til en kommune som har oppnådd spesielt gode resultater ved å satse på innovasjon. Prisen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey på Arendalskonferansen fredag 12. juni.
F.v. Katinka Greve Leiner (juryleder), Kari Bente Daae (kommunaldirektør for oppvekst og skole i Sandnes kommune), Hege Egaas Røen (skolefaglig rådgiver i Sandnes kommune) og Paul Chaffey (statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
— Målet med innovasjonsprisen er å motivere kommuner til å tenke nytt og jobbe smartere. De tre finalistene viser at det er mange ulike måter å jobbe med innovasjon på. Jeg er imponert over bredden i søknadene som er sendt inn, og håper prosjektene kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier statssekretær Paul Chaffey.
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er sekretariat for innovasjonsprisen og leder innovasjonssatsingen i offentlig sektor.
— Dette er en spennende og uventet vinner. Russisk matematikk har alle elementene i en god innovasjon: en ildsjel, risikovilje, mot, langsiktighet og systematisk arbeid. En absolutt verdig vinner. Gratulerer til Sandnes kommune, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Sterk vinner med russisk metode

Smeaheia skole i Sandnes kommune la om til russisk metode i matteundervisningen for å bedre motivasjonen til elevene og øke progresjonen i læringen. Den nye undervisningsmetoden legger opp til et høyt faglig nivå fra tidlig alder. Elevene opplever nå god mestringsfølelse og har en positiv opplevelse av faget. Skolen har lagt til rette for at en engasjert mattelærer har fått lov til å prøve ut nye undervisningsmetoder. Læreren sitt engasjement og kunnskap, kombinert med kommunens vilje til å prøve ut nye idéer og bygge innovasjonskultur, har vist at det er mulig å oppnå svært gode resultater. Elevene som har blitt undervist med russisk matematikk skårer nå blant de beste på nasjonale prøver. Hele 65 % av elevene ved 5. klassetrinn på skolen er på det høyeste mestringsnivået, ingen på det laveste. Slike resultater kommer ikke av seg selv. I juryens begrunnelse blir spesielt Sandnes kommunes mot til å satse på ildsjelene, bygge system rundt innovasjonene og ledelsens uredde tilnærming til nye ideer og løsninger trukket frem.