14.8 d) side 103

Fullversjon og Bilder for læreverket i utviklende opplæring i matematikk for 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn og 6. trinn krever pålogging med brukernavn og passord. Brukernavn og passord for Fullversjon og Bilder er samme.

Materialet i læreverket og digitale ressurser er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og faller inn under Kopinoravtalen.

Undervisningsmodellen i utviklende opplæring i matematikk forutsetter bruk av både lærebøker og oppgavehefter for å få gode resultater. Denne digitale ressursen (fullversjon av læreverket) er ment å følge lærebøker og være et supplement samt gratis tillegg til læreverket og ikke erstatning av læreverket.

Fullversjon av læreverket er lagt ut på vår webside kun for de skolene som har kjøpt fra Barentsforlag lærebøker (både lærebøker og oppgavehefter) for hele klasse/klasser. Pris for digitale ressursen er samme som pris for læreverket.

Full size1200 × 700