En skoletime med Utviklende opplæring i matematikk

Gjennom kurs og møter med lærere har det vært en del spørsmål og problemstillinger når det gjelder praktisk gjennomføring av Utviklende opplæring læring i matematikk. Her følger noen moment som kan være av interesse for mange.

Forberedelser og gjennomføring

I lærerveiledningen er det et forslag til disposisjon over lærestoffet på års- og ukebasis. Den er god å følge. Oppgavene for hver uke fordeles på den enkelte dag. Læreren må sette seg inn i oppgavene og forberede seg i form av å formulere spørsmål. Dernest må læreren tenke gjennom hvilke utfordringer elevene kan møte, og hvilke tilleggsspørsmål og hint som kan være aktuelle. Etter en slik forberedelse, møter læreren elevene med en god plan. Den må imidlertid aldri bli slavisk. Gode innspill fra elevene må møtes med interesse og følges opp. Læreren skal alltid være åpen for spørsmål og problemstillinger fra elevene. Det er da læring skjer! Arbeid med oppgavene skal skje med diskusjon, begrunnelser og argumentasjon. Timen starter med felles gjennomgang av oppgaver. Læreren stiller spørsmål. Elevene får tid til å tenke seg om og diskutere med sidemann. Det skal ikke være slik at læreren forklarer oppgavene. Elevene skal oppdage selv, se sammenhenger og finne ut løsninger i samarbeid med hverandre og læreren.

Progresjonen i planen for dagen følges selv om læreren oppfatter at alle elevene ikke har forstått alt. Tema og oppgavetype blir gjentatt flere ganger i tiden som kommer, og læring skjer i ulikt tempo hos den enkelte. Når et tema blir presentert for andre eller tredje gang, vil flere og flere elever forstå.

Organisering av lærestoffet. Hvor mange røde og blå oppgaver?

Alle de røde oppgavene er nytt stoff. Disse er obligatoriske og må gjennomgås. I tillegg velger læreren noen av de blå repetisjonsoppgavene som elevene skal arbeide med felles eller som individuelt arbeid. Ikke alle elevene kan rekke å arbeide med alle de blå oppgavene, heller ikke som felles gjennomgang. Det viktigste er at læreren velger ut blå oppgaver som over tid gir variasjon i tema.

Hvor lang tid skal en bruke på de ulike oppgavene?

Det kan selvsagt variere hvor lang tid en rød eller blå oppgave varer. Hvis oppgaven skaper stor interesse med god diskusjon, er den vel verd å bruke tid på. Andre

ganger kan det ta kortere tid. Generelt kan en si at det er større tempo og fremdrift i dette opplegget enn det som er vanlig. Felles gjennomgang av røde og utvalgte blå oppgaver kan ta ca. 25 – 30 min.

Individuelt arbeid. Hvilke oppgaver kan være aktuelle?

Elevene er forskjellige og bør møtes med ulike type oppgaver. Noen kan greie å arbeide individuelt med blå oppgaver i grunnbøkene, eller utvalgte oppgaver i arbeidsheftene. Andre elever trenger flere oppgaver hvor de får bedre ferdigheter i grunnleggende regning. Når det gjelder det siste, finnes det kopieringsoriginaler fra andre verk som kan brukes. Flere lærere finner slike oppgaver også på ulike nettsider. Det kan være praktisk å kopiere opp oppgaver som varer noen timer. Individuelt arbeid kan ta omtrent 20-25 min.

En klokketime med matematikk vil kunne se slik ut:

  • Mål for økten – fellesoppgaver, samarbeid og diskusjon ca. 30 minutt.
  • Bevegelsesleker ca. 5 minutt, eventuelt en joggerunde i fast løype
  • Individuelt arbeid ca. 20 minutt.
  • Oppsummering av mål for økten ca.5 minutt.

Det skjedde imidlertid, spesielt på 3. og 4.trinn, at felles oppgaver tok mer enn 30 minutt, slik at det ikke ble tid til individuelt arbeid. Da ble resten av tiden f.eks. brukt til at alle elevene jobbet skriftlig med mer utfordrende utregninger som skulle sammenlignes eller andre mer tidkrevende oppgaver.

Fallgruver ved gjennomføring av Utviklende opplæring i matematikk:

  • Lærer begynner å forklare oppgaver når det ikke er respons hos elevene. I stedet må læreren stille flere og andre spørsmål eller gi hint.
  • For lang tid brukes til gjennomgang av stoffet. Ukeplanene må holdes.
  • Det brukes for liten tid til å øve inn og automatisere addisjons- og multiplikasjonstabeller. Gjennom arbeid med oppgavene i grunnbøkene og heftene, inngår det mye regning og ferdighetstrening. Likevel er det oftest ikke nok for å automatisere kombinasjonene i de ulike tabellene. Dette kan gjøres felles i klassen og som individuelle oppgaver på skolen eller som hjemmelekse.

Kort oppsummert vil jeg si at man ikke skal være redd for å holde et høyt tempo og læringstrykk. Man kommer tilbake til ulike tema flere ganger.