De synes ikke matte er vanskelig


(Onsdag 7. juni 2017, «Fædrelandsvennen»)


 

Etter å ha byttet til russisk matteundervisning skåret førsteklassingene på Eide skole skyhøyt på den nasjonale kartleggingsprøven.

GRIMSTAD

– Nå skal vi inn og ha matte. Alle må finne fram linjalene sine og sette seg rolig ned. Fingeren på nesa om dere forsto den beskjeden, sier lærer Eivind Stabell Tunsberg til 1. trinn på Eide barneskole i Grimstad. Klassen på 11 elever kommer løpende inn etter friminutt. Sammen går de tellende inn i klasserommet for å ha matematikkundervisning. Men matteundervisningen på Eide skole er ikke som på andre skoler. Den lille klassen har nemlig byttet ut vanlig matematikkundervisningen med russiske undervisningsmetoder.

HØYT MESTRINGSNIVÅ

Mattekunnskapene til norske elever har de siste årene blitt kritisert etter flere dårlige resultater fra internasjonale elevundersøkelser.
– Tidligere år har vi skåret forholdsvis svakt og har hatt flere elever på den nasjonale bekymringsgrensen, sier Tunsberg. Men etter at Eide skole la de norske lærerbøkene på hylla, og tok i bruk russiske undervisningsmetoder, har resultatene pekt oppover. 
– Det har gitt veldig gode resultater. På den nye kartleggingsprøven hadde vi ingen elever under bekymringsgrensen, og flere elever som fikk full skåring, sier Tunsberg. 

MATEMATISK TEKNING

 På bakerste benk sitter Johan Haga og Henrik Scumpu og regner matte. Læreren har akkurat gitt dem dagens «grublis», som i dag består av differanser og ulike mønstre. Når grublisen er løst, får Henrik komme opp til tavla. Er det ikke vanskelig?
– Nei, matte er gøy, sier Henrik. Den russiske metoden, kalt ut viklende læring, fokuserer i stor grad på analyse, observasjon og logisk tenkning. 
– Her skal de gruble og komme fram til svaret selv. Fremfor å kopiere og repetere det jeg forteller de, skal de selv finne logikken i det, sier Tunsberg. I timene finner lærerne frem oppgaver som de lar elevene se på fra forskjellige vinkler, for så å forklare og komme med egen tenkning for hvordan de løser oppgaven.
– Det gjør ikke noe om de kommer med feil svar på veien. På den måten lærer de av sine feil og får en dypere forståelse for problemet, sier Tunsberg. 

MER INTENSE TIMER

De nye matematikktimene er også kortere og mer intense. Etter barna har løst tre oppgaver, lar Tunsberg de få to minutter til å lufte hodet.  
– Ved den tradisjonelle undervisningsmetoden går de litt mer forsiktig fram. Vi mener at ungene kan så mye mer, de er veldig lærevillige om de bare får muligheten, sier Tunsberg. Tunsberg mener den russiske undervisningsmetoden gjør barna mer kreative og engasjerte i timen, samtidig som den bygger opp selvtillit.
– Det er gøy å kunne løse oppgaver sammen med vennene mine. Mamma og pappa sier jeg er flink, sier August Myhre Guldberg. Leah er enig.
– Alle i klassen vår er flinke i matte. Matte er kjekt, sier Leah Marina Berge Svang.

 

 

INSPIRERT AV SANDNES

Inspirasjonen har Eide skole hentet fra Smeaheia skole i Sandnes. Som første skole i landet startet Rogalandsskolen med russisk matematikkundervisning allerede i 2009.
– Vi hadde en lærer som startet undervisningen som en del av et forskningsprosjekt med UiS. Etter flere år med svært gode resultater har nesten alle skolene i Sandnes byttet til denne undervisningsmetoden, sier rektor ved Smeaheia skole, Tor A. Isene.
Smeaheia skole vant blant annet Inspirasjonsprisen 2015 for sitt arbeid med russisk matematikkundervisning.
– Vi kan vise til svært gode resultater. Vi har langt færre elever under bekymringsgrensen enn tidligere. Våre elever skårer også veldig høyt på alle nasjonale kartleggingsprøver, sier Isene videre

«På den nye kartleggingsprøven hadde vi ingen elever under bekymringsgrensen, og flere elever som fikk full skåring».

EIVIND STABELL TUNSBERG, lærer til 1. trinn på Eide barneskole i Grimstad

 

TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN

FOTO: REIDAR KOLLSTAD