Bøker som kommer

Barentsforlag jobber med utgivelse av lærebøker for 6. trinn på bokmål og 3. trinn på nynorsk som kommer ut i 2019.