Forfatter Jane Kats

Jane (Jevgenija) Kats (født 1974) er en pedagog som har utarbeidet en unik metodikk med en leken undervisning for barn i ulike aldre.
Hun er uteksaminert fra fakultetet for teoretisk og anvendt lingvistikk ved Det russiske statlige universitetet for humaniora.

Jane Kats har drevet forskjellige typer undervisning for barn i femten år. De siste åtte årene har hun drevet med matematikkundervisning for barn i alderen 5-9 år.
Årlig har hun arrangert lekeleirer og festivaler for barn i Moskva, Moskva-området, Tyskland, USA, Frankrike og Australia.

Jevgenija Kats har skrevet en rekke bøker ("Matematikken i dine hender", "Matematikkaken", "Leker for ferske mødre") og arbeidsheftene "Spennende matematikk" og "Matematikk+".
Hun er en populær blogger.

Kats har to barn i tenårene. En av dem er med på å arrangere stevner for unge turister og matematiske lekoteker i Moskva.