Kjersti Melhus og Gerd Inger Moe

Sørlandsk lærerstevne fredag 20. oktober 2017

KURS 58

Utviklende opplæring (” Russisk matematikk”)

Hvordan oppnå god progresjon og dybdelæring i matematikkundervisningen?
Kjersti Melhus, Universitetet i Stavanger og Gerd Inger Moe, Barentsforlag.

Utviklende opplæring i matematikk er en russisk undervisningsmodell med røtter i Vygotskys

teorier om læring og undervisning i sonen for nærmeste utvikling. I modellen legges det stor

vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Læresto_et er organisert på en måte som gir

en raskere faglig progresjon enn det som er vanlig. Dette kurset er et introduksjonskurs der den teoretiske bakgrunnen presenteres. Det vil bli vist til eksempler fra ulike klassetrinn, og viktige forutsetninger for å innføre modellen vil bli belyst, bl.a.: Utvikling av normer og god klassekultur, samarbeid med hjemmet.

 

Kursets varighet:        5 timer (kl. 10.00 – 15.00, inkl. 1 time til lunsj/læremiddelutstilling)

Målgruppe:                 Grunnskole trinn 1-4

Antallsbegrensning:    Ingen begrensning frem til 6. september

Tilleggsopplysninger:  Kurset er spesielt rettet mot 1.-4. trinn, men kan også være interessant for andre 

 

Kjersti Melhus er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger der hun underviser i matematikk på lærerutdanningene. De siste årene har hun i tillegg drevet omfattende kursvirksomhet og veiledning av lærere i forbindelse med implementering av Utviklende opplæring i matematikk. Hun er medforfatter av læreverket Matematikk.

Gerd Inger Moe er pensjonert allmennlærer/adjunkt. Hun har undervist på barnetrinnet og har vært praksislærer ved Universitetet i Stavanger. Fra høsten 2009 til 2015 har hun arbeidet med Utviklende opplæring i matematikk i samarbeid med Sandnes kommune og UiS. Hun er nå engasjert av Sandnes kommune og UiS i forbindelse med implementering av Utviklende opplæring i matematikk.


Påmelding


ØSTLANDSK LÆRERSTEVNE – 3. og 4. november 2017

Utviklende opplæring i matematikk (”Russisk matematikk”) for 1.–4.trinn

Utviklende opplæring i matematikk er en russisk undervisningsmodell med røtter i Vygotskys teorier om læring og undervisning i sonen for nærmeste utvikling. I modellen legges det stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Lærestoffet er organisert på en måte som gir en raskere faglig progresjon enn det som er vanlig.

Dette kurset er et introduksjonskurs der den teoretiske bakgrunnen presenteres. Det vil bli vist til eksempler fra ulike klassetrinn, og viktige forutsetninger for å innføre modellen blir belyst, bl.a. utvikling av normer og god klassekultur og samarbeid med hjemmet.

Kurset arrangeres i samarbeid med Barentsforlag.


Påmelding