Fullversjon for læreverket for 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn. Materialet i læreverket og digitale ressurser er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og faller inn under Kopinoravtalen. Denne digitale ressursen (fullversjon av læreverket) er ment å følge lærebøker og være et supplement til læreverket og ikke en erstatning av læreverket. Fullversjon av læreverket er lagt ut på vår webside kun for de skolene som har kjøpt lærebøkene (både lærebøker og oppgavehefter) fra Barentsforlag.