1 KLASSE

Grunnbok 1A
Grunnbok 1B
Oppgavehefte 1
Oppgavehefte 2
Oppgavehefte 3
Oppgavehefte 4

Lærerveiledning 1A og 1B

Løsningsforslag til Oppgavehefter

2 KLASSE

Grunnbok 2A
Grunnbok 2B
Oppgavehefte 2A
Oppgavehefte 2B

Oppgavehefte
"Regn og Tegn"

Lærerveiledning 2A

Lærerveiledning 2B

Løsningsforslag Oppgavehefte 2A og 2B

3 KLASSE

Grunnbok 3A
Grunnbok 3B
Oppgavehefte 3A
Oppgavehefte 3B

Oppgavehefte
"Regn og Tegn"

Lærerveiledning 3A
Lærerveiledning 3B
Løsningsforslag Oppgavehefte 3A og 3B

4 KLASSE

Grunnbok 4A

Grunnbok 4B

Oppgavehefte 4A

Oppgavehefte 4B

Oppgavehefte
«Regn og Tegn»

Lærerveiledning 4A

Lærerveiledning 4B

Løsningsforslag for Oppgavehefter 4A og 4B

Spennende matematikk

Spennende matematikk 4-5 år
Spennende matematikk 5-6 år
Spennende matematikk 6-7 år
Spennende matematikk 7-8 år